Nhạc Trẻ

Là Anh Twenty Three - Nghệ
Ta Là Của Nhau Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Còn Anh Đây Lyna Thùy Linh
Tết Cho Mọi Nhà Phạm Quỳnh Anh - Nhiều Ca Sĩ
Cảm Ơn Anh Phương Linh
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Tự Tâm Nguyễn Đình Chương
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Em Mong Tìm Lại Phương Uyên