Nhạc Trẻ

New Day (Beat) Sickness - Lil Han
Hàng Xóm Anh Tú - Lyly
Chữ Tiền Dương Khang
Cân Cả Thế Giới Dương Hoàng Yến
Trà Đá Beat Nhiều ca sĩ
Lie Love Cà Nâu
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Dont Call Me Arius Boiz - Mellow
Tương Tư Đỗ Hải Đăng
Bỏ Mặc Trung Tự