Nhạc Trẻ

Nguồn Triều Linh - Lê Minh Đức
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Đường Một Chiều Magazine - Huỳnh Tú
Thôi Ngừng Nhớ Em Lương Chấn Nam
What Is Love? Sơn Hạ
Bạn Thân Ơi Wxrdie - Droppy
Hóa Quỷ Đợi Ai Duy Khiêm Ngố
Bài Hát Dành Cho Hà Nội Mai Fin - Đoàn Minh Quân
Vì Ai Xám - MC Wiz
Một Điều Chưa Nói Hoàng Dũng - 14 Casper
Mưa Gió Rét (Ballad) Lương Chấn Nam