Nhạc Trẻ
Ngày Thiếu Anh Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Tomorrow Vũ Cát Tường
Câu Hỏi Khói Stone
Gửi Đến Tương Lai Junkii Trần Hoà
Thành Thật Khó Quá Không Em Tường Quân - Lương Hồng Sinh
Hẹn Zunni - Long Keenyo
Sáng Nắng Chiều Mưa Zunni - Hyee Phạm
hai mươi hai (22) Hứa Kim Tuyền - Amee