Nhạc Trẻ
Chua Chát Tống Gia Vỹ - Lương Khánh Vy
Bay Đi Cánh Chim Biển Dương Triệu Vũ
Overtime JD - HOÀNG RIM Violist
Để Đó Anh Lo Trương Y Du - Tây Giang
Nếu Cứ Như Vậy Châu Khải Phong
Giấc Mơ Tuyết Trắng Tiêu Châu Như Quỳnh
Đêm T.R.I
Thành Phố Đêm Khải - da/md
Thời Gian Mang Em Đi Nhiều Ca Sĩ - Henry
Yêu Hay Không Yêu Phạm Đình Thái Ngân
Tảng Đá Ơi Saranghero Bách Neul - Hùng Hào Hoa