Nhạc Trẻ

Nguyệt Hạ Tiền Hoa Hồ Quang Hiếu - Hoaprox
Có Người Vũ Cát Tường
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Tự Em Sai Linh Hương Luz
Teleport Nhiều Ca Sĩ - Khoa Wzzzy
Martini Văn Mai Hương
Thành Phố Đêm Khải - da/md