Nhạc Trữ Tình

Nồng Nàn Ơi Quốc Quốc - NSUT Thanh Tâm
Xuân Đến Con Về Kha Thi - Cẩm Loan
Đừng Nói Xa Nhau Như Ý - Sha Băng
Những Đồi Hoa Sim Cẩm Thu - Phillip Nam
Đừng Trách Lá Diêu Bông Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
Mộ Không Chồng Hoàng Mai Trang
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05