Nhạc Trữ Tình

Đò Sang Ngang Võ Hoàng Lâm
Đò Sang Ngang Văn Hương
Bạc Liêu Thương Nhớ Đinh Quốc Cường
Hẹn Một Lời Về Nam Định Cùng Em Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Xuân Và Tuổi Trẻ Linh Mục Quang Lâm
Tâm Sự Nàng Xuân Dương Anh Tâm
Túp Lều Lý Tưởng Diễn viễn Linh Tý - Nguyễn Thiên Kim
Mam Kho Que Nha Dương Nghi Đình
Tiền Hỡi Bạn Ơi Đoàn Minh - Minh Thắng
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân (New Ver.2) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Noel Vui Vũ Hoàng