Nhạc Trẻ
Martini Văn Mai Hương
Hay Là Mình Cưới Nhau Đi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Thấu Hiểu Tình Đời Lương Chấn Nam
Màu Nắng Thái Tuyết Trâm
Xin Lỗi Thái Tuyết Trâm
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy
Ngứa Cổ Hát Chơi Anh Khang - Vương Dung
Rượu Một Mình Nguyễn Đình Chương
Em Ơi Em Đừng Khóc Lương Chấn Nam
Lời Yêu Bàng Khánh Tùng Lâm