Nhạc Trẻ

Kẹo Bốn Mùa (Sped Up Ver.) Ân Ngờ - Zer Nguyễn
Bình Yên Nhé (Organ) Lương Chấn Nam
New Day (Beat) Sickness - Lil Han
Tinder Love Bít - Tete
Kém Duyên Trung Nghĩa
Có Đáng Không Em Hà Huy Hiếu
Happyn Trương Thế Vinh - Voi Biển Band
Nếu Anh Được Em Yêu Lần Nữa Ưng Hoàng Phúc - HamLet Trương
Để Anh Phía Sau Em Lương Chấn Nam
Em Nay Sao OREH - HOAN KIỀU