Nhạc Trữ Tình
Hạ Thương Bảo Nguyên
Hai Lối Mộng Đông Nguyễn
Màu Hoa Nào Em Cài Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đắp Mộ Cuộc Tình Trịnh Nam Phương
Hồng nhan Tuấn Quang
Lầm Phước Lộc
Lý con sam Trung Hậu
Phũ Phàng Tuấn Quang
Rồi Mai Tôi Đưa Em Uyên Linh - Quốc Thiên