Nhạc Trẻ
Tết Cho Mọi Nhà Phạm Quỳnh Anh - Nhiều Ca Sĩ
Cảm Ơn Anh Phương Linh
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Tự Tâm Nguyễn Đình Chương
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Em Mong Tìm Lại Phương Uyên
Thiên Đường Phương Uyên - Awan
Come Close Black P