Nhạc Trữ Tình

Dấu Chân Nguyễn Hồng Ân
Thiền Cửa Phật Thích Trung Đạt
Ba Tôi Trương Phi Hùng
Gà trống nuôi con Trần Nhật Quang
Hoa sứ nhà nàng Đang cập nhật
Anh Còn Nợ Em Lưu Chí Vỹ
Tình Đời Ngọc Hương - Ân Thiên Vỹ
Nhật Ký Hai Đứa Mình Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Ba Quan Mời Trầu Bảo Ngoan - Phạm Lực