Nhạc Trẻ

Hẹn Quân DaK - anh TIC
Em Là Thiên Thần Leslie - Nancy
Chẳng Thể Tin Được Nguyễn Đình Chương
Chỉ Vì Quá Yêu Em Huy Vạc - Tiến Nguyễn
Em Ngủ Đi Lê Ngọc Hải
Anh Chỉ Có Xe Đạp Thôi Bách Neul - Hùng Hào Hoa
2012 Mikayni
Thay Áo Mới Trương Vĩnh Đạt