Nhạc Trẻ

Overdose Pjnboys - Drasta
Rap Trong Tôi Loren Kid - Hồ Phong An
Lạc Hà Anh Tuấn - Oplus
Em Muốn Gì Đêm Nay Đặng Tuấn Vũ
Cố Lên Sài Gòn Ưng Hoàng Phúc - Nhiều Ca Sĩ
Teleport Nhiều Ca Sĩ - Khoa Wzzzy
Đi Cùng Anh Nhiều ca sĩ
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2 Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05