Nhạc Trẻ

Mất Liên Lạc Shadoll K - Nexiolious
Nỗi Đau Mình Anh Châu Khải Phong
Dại Khờ Nhiều Ca Sĩ - D'CEE
Tình Anh Em Lâm Chấn Huy - Lâm Chấn Hải
Hoa Xương Rồng Nhiều ca sĩ
Nhớ Em Nhiều Bằng Cường
Tết Nhiều ca sĩ
1234 (Piano) Lương Chấn Nam
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

04
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06