Nhạc Trẻ

Nếu Anh Được Em Yêu Lần Nữa Ưng Hoàng Phúc - HamLet Trương
Thương Nhau Để Đó HamLet Trương - Jun Phạm (365 Daband)
Trót Yêu Ái Phương
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Em Mình Khánh Juno
Bleu Khói - Sofia