Nhạc Trẻ

Người Anh Yêu Châu Khải Phong
Dáng Xinh Bùi Công Nam
Ngọc Lam Minh Tốc - Lam
A.L.P.C. Andree Right Hand - JC Hưng
Salsa Minh Tốc - Lam
Fmaj9/E Minh Tốc - Lam
Chạm Làn Môi Em Andree - Hoàng Tôn