Nhạc Trẻ

Sau Tất Cả Thành Đạt
Duyên Tình Thái Quỳnh
Hương Ngọc Lan (Noo's Chill Night 3) Noo Phước Thịnh - Mỹ Linh
Qua Đêm Nay Hà Anh Tuấn - Phương Linh
Điều Con Biết Minh Vương M4U - Hồng Dương
Khắc Khoải FreshlyRC - Chiennhatlang
Đâu Còn Đây Lee Ken - anh Nal
Cơn Mưa Dài Việt Linh - Trần Bình
LỜI CHƯA NÓI Phong nguyễn
Anh Đây anh Leo
Phô DUTZUX