Nhạc Trẻ

Phắn Đi Mr.a - Linh Bùi
Yêu Để Rồi Chia Tay Hoàng Thiên Huy
Ai Rồi Cũng Khác Hoàng Thiên Huy
Thay Thế Hoàng Thiên Huy
Yêu Hoa Đã Có Chủ Hoàng Thiên Huy
Chúng Ta Của Hiện Tại Wren Evans - Forest Studio
Người Tình Mùa Đông Phương Mỹ Chi - Trung Quang
VNA Nhiều ca sĩ
Sự Thật Như Thế La Hoàng Phúc
Thanh Xuân

Da Lab

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2

Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn

03
Là Do Em Xui Thôi

Nhiều ca sĩ

04
Người Mua Vui

Hoàng Nhật Anh - Cao Tùng Anh

05