Nhạc Trẻ
Đứng Sau Hoàng Rapper
Đắng Cay Cuộc Tình Phạm Văn Chương
Đêm Chia Tay Xuân Tài
Tan Mato - O.P
Trời Sang Đông Lê Trọng Hoàng
Giờ Thì Tôi Đã Biết Hoàng Minh Thắng
Ngày Thiếu Anh Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
OK Em Buồn Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Biết Phải Làm Sao Hoàng Yến Chibi
Em Đã Khóc Hoàng Yến Chibi
Yêu Thầm Nhiều ca sĩ