Nhạc Trẻ
Lỡ Yêu Garrick - UMIE
Universe Darlene
Đến Một Lúc (Ver. 2) Hàn Trương - JungLy
Danh Phận Phạm Anh Duy
Nói Em Nghe Về Cô Ấy Hằng Bingboong - Khói
LK Tôi Là Tôi Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
Nhớ Nhà Nguyễn Đình Chương
Giữa Mây Ngàn Nguyễn Trọng Tài
Dead Ocean Stoxic - Ego
Nhạt Nhòa Nguyễn Đình Chương
Hạ Màn Hoàng Ngọc Hà