Nhạc Trẻ

Tình Duyên Lỡ Hẹn 2 Nhiều Ca Sĩ - Lee Ken
Nát Tan Machiot
Thôi Thì Tổng Đài
Tâm Thư Gió Minant - Nguyenn
Anh Đang Làm Gì Thỏ - HarryNguyen
Cô đơn sớm tối Phùng Khánh Linh
Về Nhà An Trương
Một liều thuốc Phùng Khánh Linh
chỉ còn lại hai ta Phùng Khánh Linh
Look at me now Phùng Khánh Linh
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05