Nhạc Trữ Tình
Mưa Rừng Cao Hoài Đông
Phận Bạc Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chiều Cuối Tuần Randy - Kim Thoa
Bến Sông Chờ Văn Hương
Trời Vào Xuân Mạnh Quỳnh
Đường Tình Đôi Ngả Ôn Bích Hà - Ngô Quốc Linh
Nín Đi Em Khưu Huy Vũ
Nhớ Nhau Hoài Hồ Quang Lộc