Nhạc Trẻ

Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
LAI Nhiều Ca Sĩ - Yellowa
Ride With Lover Nhiều Ca Sĩ - Dũng Short
Ngày Gặp Lại Em Ngô Chí Cường
Là Khi Nào Ấy Nhờ Machiot - Seachains
Về Nhà Ăn Tết JustaTee - BigDaddy