Nhạc Trữ Tình

Thà trắng thà đen Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Đừng Bỏ Anh Mà Đi Huỳnh Nhật Huy - Ngô Quốc Linh
Lòng Mẹ Thu Cúc
Tụi Nó Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
Đính Ước Trang Anh Thơ - Khánh Hoàng
Duyên Phận Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Ngợi ca quê hương em Dương Hồng Loan