Nhạc Trẻ

Em Là Ai ? (Beat) Crocolive - Black sugar
Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ
Số Thuê Bao Lê Chí Trung
Bạn Xưa Meow Lac
Broken Universe Vũ Mạnh Cường
Phù Dung (Minh Khôn x HHD Lofi Remix) Nhiều Ca Sĩ - Jin Tuấn Nam
Tonight Nhiều Ca Sĩ - Khác Họ Records
Nơi Ta Thuộc Về Trần Thái Hà
Giáng Sinh Tuyệt Vời Bằng Cường - Gemini Band