Nhạc Trữ Tình

Hàng Ngàn Cánh Chim Quốc Bảo - Trini
Phật Là Ánh Từ Quang Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Bài ca kỷ niệm Tâm Như - Ngô Chấn Vũ
Dòng thư nhật ký Đinh Thiên Hương
Chờ Đông Nguyễn Hồng Ân
Lục Bình Tím Tố My - Minh Luân
Đất Phương Nam Ân Thiên Vỹ
Vo Dương Ngọc Thái
Giã Từ Châu Gia Kiệt
Người Chăm Vui Hội Nguyễn Duy Trường