Nhạc Trữ Tình

Đắp Mộ Cuộc Tình 2 Hương Ngọc Vân
Bông ô môi Duy Trường - Dương Hồng Loan
Đêm Tóc Rối Huỳnh Thanh Vinh
Xây Nhà Bên Suối Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Duyên phận lục bình Dương Hồng Loan - Dương Thái Phong
Hương Tóc Mạ Non Hồng Quyên - Puol Lê
Duyên quê Trang Anh Thơ