Nhạc Trữ Tình

Đêm Tóc Rối Dương Ngọc Thái
Anh cho em mùa xuân Đàm Vĩnh Thanh
Người Chồng Xa Xứ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Tiễn Một Người Đi Dương Ngọc Thái
Con Đò Nghèo Dương Ngọc Thái
Đưa Đò Dương Ngọc Thái - Phi Bằng
Chẳng Lẽ Dương Ngọc Thái
Em Là Tất Cả Dương Ngọc Thái
Hương Sắc Miền Nam Dương Ngọc Thái - Thúy Hằng
Em Đi Trên Cỏ Non Dương Ngọc Thái - Thúy Hằng
Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái
Tủi Phận Dương Ngọc Thái
Chiếc Xuồng Dương Ngọc Thái - Cẩm Ly
Bạc Trắng Lửa Hồng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim