Nhạc Trữ Tình

Một Dại Khờ Một Tôi Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
Mấy Nhịp Cầu Tre Đan Phương - Như Nguyệt
Nguyện Cầu Cho Xứ Đạo Linh Mục Quang Lâm
Yêu Hết Mình Đông Dương - Lê Như
Lặng Thầm Hà Gia Phúc
Đoạn Tuyệt Trang Hương
Tiền Lý Chí Vinh
Hồn trinh nữ Nguyễn Tâm