Nhạc Trẻ

Đền Nhau Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
REEVES Nhiều ca sĩ
Nụ Hồng Mong Manh Lương Chấn Nam
Không Phải Em Đàm Vĩnh Hưng
Right Here Waiting For You Nguyễn Hồng Ân
Hoa Hồng Hà Anh Tuấn
I'm Sorry Babe Trọng Hiếu - Mai Âm Nhạc
Tự Em Sai Linh Hương Luz
Tôi Đã Sai Lầm Ngô Chí Cường