Nhạc Trữ Tình

Tội tình Hồ Hồng Sơn
Tơ hồng Dương Đình Trí - Kha ly
Đón Em Về Quê Nguyễn Đình Chương
Xuân Gõ Cửa Nguyễn Đình Chương
Ước Vọng Tình Xuân Nguyễn Đình Chương
Từng đêm dài Nguyễn Đình Chương
Đám Cưới Nghèo Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Tình Sầu Trăm Năm 1 Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Về Quê Em Lâm Quang Long - Giáng Tiên
Lưu Bút Ngày Xanh Hồ Quang Lộc - Kim Linh
Tình ca đã qua 8 Nguyễn Đình Chương