Nhạc Trữ Tình
Yêu Người Chung Vách Hương Ngọc Vân
Trách ai vô tình Trang Hương
Áo mới Cà Mau AnDy Phương
Xót Xa Tấn Minh
Chiếc xuồng Tuyết Mai - Lê Minh Trung
Nàng Sơn Ca Thái Hòa - Diệu Thắm
Lan Và Điệp 4 Lưu Trúc Ly