Nhạc Trẻ

Người Khuất Xa Lâm Tùng Võ
Vì Anh Vẫn Hoàng Dũng
3107 7 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Sao Anh Lặng Im Hoàng Yến Chibi - Tùng Maru
Ngày xưa hai đứa Vân Quang Long
Từ Khi Em Đi NamD - Finn
Chợt Nhận Ra (Ballad) Lương Chấn Nam
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Anh Là Số 1 Cara - Khắc Hưng
GIẤC MƠ MiQ - Catchellers