Nhạc Trẻ

Yêu Không Đường Lui Ngô Kiến Huy - Khổng Tú Quỳnh
Sao Em Không Thể Hoàng Nghi Lâm
Mẹ Trương Y Du
Yêu em Nguyễn Đình Chương
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Baby Nguyên Hy
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy