Nhạc Trữ Tình

Bình Dương Hương Sắc Dịu Dàng Lê Như - Vương Đại Thành
Về Nhà Đi Bà Xã Đinh Kiến Văn Fortune
Cây Điệp Vàng Đàm Vĩnh Hưng
Chiều mưa qua sông Dương Đình Trí
Tủi Phận Diệu Thắm
Trời Đông Belem Linh Mục Quang Lâm
Nhạt Nắng Trang Anh Thơ - Dạ Thảo My
Bài Không Tên Số 4 Dương Kim Phượng
Tình Trên Thế Gian Đoàn Việt Phương