Nhạc Trẻ

Corona Xa Đi Cô Hà Trọng Anh
Ngỏ Lời Suni Hạ Linh
Tình Yêu Một Chiều Min Min - Chú Gián Nhỏ
Chi Con Trong Giac Mo Lemese - Min Min
Call My Love Ly Anh Khoa - Min Min
Anh muốn nói Trịnh Thăng Bình
Gửi Đến Tương Lai Junkii Trần Hoà
Mặc Duyên Mặc Phận Lương Chấn Nam
Nói Với Nhau Masta Trippy
Trôi Masta Trippy
Đố Anh Đoán Được Bích Phương - 1989s Entertainment