Nhạc Trẻ

Người Yêu Thơ Gin Tuấn Kiệt - Puka
Sống Vươn Cao Tiêu Châu Như Quỳnh - Nguyễn Duyên Quỳnh
Luna Tùng
Bước Qua Nhau Phạm Kỳ Anh
Tình Ngốc Lương Chấn Nam
An Vegan Đức Tịnh
Cô đơn sớm tối Phùng Khánh Linh
Đông Sang Bằng Cường
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05