Nhạc Trẻ

Đón Xuân Bên Gia Đình Beat Doll Phan Hiếu - Lương Vỹ Hảo
Một Tỷ View Snoop Dee - Ja Mi Lah
Nước Mắt Chia Đôi Lương Chấn Nam
Và Em Đã Đến Nguyễn Hữu Thành
Paradise Sony Tran
Lock Down 2 Sony Tran
Confession Sony Tran
Cám Ơn Sony Tran
Trà Đá Beat Nhiều ca sĩ
Ngoài 30 Đình Nguyên