Nhạc Trẻ
Cô Thắm Không Về Phat Ho, JokeS Bii, Thien
HER (Beat) Nhiều ca sĩ
Thay Lòng Khánh Ân
Nếu Biết Trước Beat Trịnh Tuấn Vỹ
Đón Xuân Bên Gia Đình Beat Doll Phan Hiếu - Lương Vỹ Hảo
Tự Tâm Nguyễn Trần Trung Quân