Nhạc Trịnh

Diễm xưa Tuyết Mai
Ướt Mi Khánh Ly
Ướt Mi Phương Thanh
Tình Nhớ Quang Dũng
Lời Mẹ Ru Bảo Yến
Cát Bụi Phương Thanh
Biển Nhớ Phương Thanh