Nhạc Trịnh

Diễm xưa Tuyết Mai
Ngẫu Nhiên Khánh Ly
Cát Bụi Phương Thanh
Ca Dao Mẹ Khánh Ly
Diễm Xưa Vỹ Thái
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04