Nhạc Trẻ

Mưa Thủy Tinh (Ballad) Lương Chấn Nam
Em Mây Bay Tempo G - Anh Thư Phan
Iu đét Winno - Abbey
Taste MANH - Machiot
Con Giời Kiên Trịnh
Tình Nhân 2 Lâm Nguyên - Co
Far Away Newave - Binous
Đi Để Trở Về Mashup Phan Mạnh Quỳnh - Soobin Hoàng Sơn