Nhạc Trẻ

Tình Ca Phố Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Mần Rể Miền Tây Gin Tuấn Kiệt - Puka
Suy Tư Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn
Hạnh Phúc Nhỏ Nguyễn Chí Tâm
Đắm Đuối Trường Anh - Hào Kiệt
Em Ơi Vui Lên Ngọc Sơn
Ngóng Chờ Hoàng Ngọc Hà
Bến Tình Sầu Huỳnh Phong - Thắng Trầm
Hoa Hồng Hà Anh Tuấn