Nhạc Trữ Tình

Vững Bước Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
LK Nhìn Nhau Lần Cuối Elvis Phương - Ái Vân
Hồng Nhan Lê Sang
Ngày Cha Đi Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Hồn Quê Quý Bình - Tố My
Cây Bã Đậu Lưu Ánh Loan
Như Đã Dấu Yêu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Trả Lại Thời Gian Ngọc Hân - Diễm Hân
Cõi Đời Alex Châu
Đoạn Tuyệt Như Nguyệt
Về Với Mẹ Bùi Tuyết Mai