Nhạc Trữ Tình

Sông quê Khánh Duy
Em Đi Rồi Lều Phương Anh
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Giọt Buồn Không Tên Diễm Thùy - Khánh Bình
Sang Ngang Lều Phương Anh
Xuân Quê Hương 2 Đông Quân - Diễm Thùy
Đừng Nói Xa Nhau Hoàng Châu - Dan Truong
Trộm Nhìn Nhau Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Say Thanh Cường
Chờ Người Thu Uyên - Như Nguyệt