Nhạc Trữ Tình

Tình Đất Phạm Lực
Vô Thường Trần Xuân
Qua Lối Nhỏ Hương Ngọc Vân
Trộm Nhìn Nhau Lưu Ánh Loan
Hà Tây Quê Lụa Remix Nguyễn Thành Viên
Như Một Cơn Mê Tuấn Quỳnh
Thằng Em Tôi Thiên Quang - Phi Bằng
Lối Đi Bình An Nguyễn Hồng Ân
Lý con sáo Bến Tre Trung Hậu - Hữu Thọ
Phận Trẻ Mồ Côi Đinh Kiến Văn Fortune
Liên Khúc Nắng Xuân Đoàn Việt Phương