Nhạc Trữ Tình

Cát Bụi Tùng Dương - Quốc Trung
Xuân Đã Về Linh Mục Quang Lâm
Thành Tâm Kính Phật Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Xin Trả Cho Em Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Sương Lạnh Chiều Đông Hoàng Lê - Dang Nguyen
Thu ca Tuyết Mai
Cuốn trôi Tuyết Mai
Lý qua đèo Randy - Khả Tú