Nhạc Trữ Tình

Độc hành ca Hoàng Hải Đăng
Tình xưa Nguyễn Tâm
Cô Đơn Tình Tôi Lâm Minh Thảo - Alex Châu
Bài Ca Tết Cho Em Đàm Vĩnh Hưng
Phút cuối Lâm Nhất Duy - Đào Anh Thư
Mong Ước Ngày Xưa Đào Phi Dương
Mùa Đông Berlin Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã